Næringsutvikling og profilering

Bruk av sosiale medier og Internet gjør at Risør nå bør se på sitt profilprogram på nytt mener leder i Risør Venstre, som nå ønsker at det skal utlyses en konkurranse hvor alle kreative krefter kan delta og komme med bidrag til layout for en fremtidsrettet hjemmeside, brevmal, Risørfilm, reklamemateriell i ulike slag f.eks kinoreklame osv.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

 Leder i Risør Venstre ønsker en åpen konkurranse om profilering av Risør og tenker på reklamemateriell, film, musikk, ny hjemmeside osv

Leder i Risør Venstre ønsker en åpen konkurranse om profilering av Risør og tenker på reklamemateriell, film, musikk, ny hjemmeside osv
Foto: Jan Einar Henriksen

Jeg synes det hadde vært spennende om vi kunne utvikle et musikkstykke som kunne være gjennomgangsmelodi for all Risør reklame de neste årene. En kortvariant til kinoreklamer og andre korte reklameinnslag, og et noe lengre variant som kunne brukes til bakgrunnsmusikk ved en reklamefilm av noe lenger varighet – f.eks 3-5 minutter sier Jan Einar Henriksen.

Det er mange kreative mennesker i Risør, eller med nær tilknytning til Risør og som har en variert fagkompetanse. Det burde derfor ikke være spesielt vanskelig å få på plass retningslinjer for en slik konkuranse og det trenger jo heller kke bli spesielt dyrt, og om det skulle koste noen kroner vil det jo gi det mangedobbelte igjen i form av positive ringvirkninger i Risørmiljøet.

Spørsmålstillinge har vært tatt opp tidligere uten at det da medførte noe vedtak og derfor vil nå ta opp saken igjen slik at vi kan få til et mer konkret næringsprosjekt hvor befolkningen tas med i prosjektet på en positiv måte.

Risør Bystyre bevilget i 2009 75.000 kroner hvert år i en fire års periode til næringsutvikling, og noen av disse midlene bør kunne disponeres til et profileringsprosjekt for Risør. I tillegg bør det vurderes å etableres et prosjekt med det som formål å involvere Risørs mange hytte- og fritidshuseiere i et fast og målrettet næringsforum for Risør.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**