Stegane og Borsch på topp for Buskerud Venstre

Runolv Stegane og Rebekka Borsch er på topp på fylkestingslista framfor høstens valg – i alle fall dersom nominasjonsnemda får det som de vil.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Runolv Stegane

Runolv Stegane
Foto: Ole Marius Fossen

Rebekka Borsch

Rebekka Borsch
Foto: privat

Stegane er fylkesvaraordfører og har vært en markant politiker i Venstre i mange år. Borsch er fylkesleder for Venstre og et nytt og friskt pust på den politiske arenaen.

Fra Hurum finner vi Gunn-Torill Homme Mathisen på 14. plass og Geir Stave på 19. plass. De gav tidlig i prosessen beskjed til nominasjonsnemda om at de ikke ønsket høye plasseringer da de vil konsentrere seg om lokalpolitikken.

Nominasjonsmøtet i Buskerud Venstre finner sted i Drammen på Rica Park Hotel lørdag 19. februar.

Fylkestingsvalgliste for Venstre 2011 – innstilling fra nominasjonskomiteen

1 Runolv Stegane 1952 Sigdal

2 Rebekka Borsh 1976 Røyken

3 Helge Stikstrud 1954 Ringerike

4 Ståle Sørensen 1972 Drammen

5 Anne Kjersti Frøyen 1961 Ål

6 Yosuf Gilani 1972 Drammen

7 Bjørn Flo Knutsen 1981 Kongsberg

8 Anna Solgaard Evensen 1987 Drammen

9 Ulla Nordgarden 1973 Drammen

10 Erik Hørlück Berg 1964 Modum

11 Ole-Gunnar Øhren 1949 Ringerike

12 Sissel Urke 1965 Ål

13 Matias Eide Sataøen 1987 Hol

14 Gunn-Torill Homme Mathisen 1962 Hurum

15 Torleif Dalseide 1959 Ål

16 Nina E. Johnsen 1964 Lier

17 Lasse Thue 1975 Røyken

18 Anne-Marit Lillestø 1954 Ringerike

19 Geir Stave 1961 Hurum

20 Asgeir Osnes 1973 Drammen

21 Christin Gorman 1970 Drammen

22 Roar Olsen 1957 Ringerike

23 Anne-Lise Strande 1957 Ringerike

24 John Storhaug 1958 Ål

25 Ivar Løkeng 1973 Kongsberg

26 Kristine Nore 1978 Krødsherad

27 Simen Eide 1982 Drammen

28 Svein Jakob Hollerud 1955 Sigdal

29 Olav Relling 1949 Ringerike

30 Marit Svarverud 1959 Sigdal

31 Tom-Roger Stensberg 1976 Røyken

32 Dagfinn Ystad 1952 Ål

33 Ole R. Mælingen 1971 Ringerike

34 Rodney Harper 1981 Drammen

35 Magne Berg 1948 Hol

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**