Velkommen til årsmøte i Venstrekvinnelaget 20. januar

Kjære Venstrekvinner, kom og hør førstekandidaten på Vest-Agder Venstres liste til fylkestingsvalget på årmøtet vårt! Anne Margrethe Larsen sitter også i styret for Agder Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


og vil orientere om den politiske situasjonen i Agderfylkene. Spørsmål og debatt blir det også. Og de vanlige årsmøtesakene.

Dagen er torsdag 20. januar, stedet er Venstres Kontor i Kristiansand, Kongensgate 34, og tidspunktet er kl. 17.30.

Vi serverer litt å spise fra møtets begynnelse.

Velkommen!

Hilsen styret
v/ Åse Rostvåg

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**