Bevar byens vakre gulv

Drammen kommune har brukt millioner på opprustning av Bragernes Torg, gågatene og nå sist Strømsø torg. Pengene har i stor grad gått til et bedre bygulv, til fortaustein, heller og brustein.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Vi i Venstre mener dette har vært vel anvendte penger. Å satse på brustein i byens gateforløp skaper en vakker omramming av byens bygninger og en historisk sammenheng i et variert arkitekturhistorisk landskap. Alle som har vært i Bergen og har opplevd hvor vakkert det er med brusteinsbelagte gater og hva de tilfører i opplevelsen av byens helhet og historie vet hva jeg snakker om.
Alle som opplever Bragernes Torg og nye Strømsø Torg og vil forstå det samme.
At enkelte nå foreslår å fjerne det historiske brusteinsbelagte området rundt Bragernes kirke med asfalt er å forstå som historisk vandalisme. Politikere og folk må sørge for at etater og fagpersoner som opptrer som vaktmester Narvestad i møte med ufunksjonelle hindringer, ikke får fritt spillerom.
Vi i Venstre vil verne byens historiske gulv, fornye gågater med nye gatestein og gjenskape historiske brusteinsbelagte gater.
Byen er ikke bare et funksjonellt sted, men også en opplevelse for oss som bor her og de som ønsker å besøke den. Glemmer vi å ta vare på de historiske sidene ved byen vil den også miste mye av sin sjel.

Ståle Sørensen
Leder Drammen Venstre
Bystyrekandidat valg 2011

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**