Program for Kristiansand Venstre -første utkast

Komiteen har ønsket å skape et program som tar utgangspunkt i de utfordringene som Kristiansand står ovenfor og Venstres løsninger på disse. Kom med innspill!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Dette er første utkast til Venstres program for perioden 2011 til 2015. Programkomiteen har bestått av Jan Kenneth Stavenes (leder), Solveig Nilsen, Dag Vige og Kathrine N. Hald. Chris Abram deltok også i programkomiteen, men måtte trekke seg underveis.

Komiteen har ønsket å skape et program som tar utgangspunkt i de utfordringene som Kristiansand står ovenfor og Venstres løsninger på disse. Derfor er dette programmet noe mindre detaljert enn tidligere programmer. Det vil komme et nytt kapittel til andre utkast med viktige saker fra de enkelte bydelene.

Siden dette programmet er et første utkast er det enda et uferdig dokument. Det er gjennom prosessen de kommende måneder vi vil skape et virkelig godt program for Venstre de neste fire årene. Vi ønsker nå innspill fra både medlemmer og personer utenfor partiet på programmet, både på form, innhold og fremstilling. Det vil på bakgrunn av innspill og videre arbeid i komiteen vil det bli lagt frem et andre utkast for medlemsmøtet som endelig vedtar programmet.

Innspill mottas på epost til [email protected] innen 28/2.

Første utkast finner du her

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**