Bli med på utforming av Risør Venstres valgprogam for 2011 – 2015

Risør Venstre ønsker en åpen prosess i forbindelse med utforming av partiets valgprogram for 2011 – 2015 og inviterer alle medlemmer, politikere, listekandidater og velgerne til å komme med forslag til valgprogam. Venstre legger opp til en møteserie som starter 15. februar og regner med å ha progammet klart for godkjenning på medlemsmøtet i mai 2011.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

 Deltakelse i utformingen av Risør Venstres valgprogram for2011-15 er viktig sier leder i Risør Venstre

Deltakelse i utformingen av Risør Venstres valgprogram for2011-15 er viktig sier leder i Risør Venstre
Foto: Jan Kløvstad

Jeg tror det er viktig å skape et bredest mulig engasjement omkring utforming av Risør Venstres valgprogram for perioden 2011 – 2015 sier leder i Risør Venstre Jan Einar Henriksen og håper mange deltar på møtene fremover.

Vi legger derfor opp til en egen møteserie hvor vi kun diskuterer program på følgende datoer:
• Tirsdag 15. februar 2011 kl 1800 – 2000 på kommunehuset
• Tirsdag 1. mars 2011 kl 1800 – 2000 på kommunehuset
• Tirsdag 29. mars 2011 kl 1900 – 2100 på Risør Hotel (med bevertning)

Styret vil deretter bearbeide programforslagene i løpet av april måned, og fremmer deretter et endelig utkast til valgprogram som skal godkjennes på Risør Venstres medlemsmøte i mai 2011.

Jeg håper alle benytter muligheten og deltar i Risør Venstres møter og bidrar til utforming av valgprogrammet for 2011-2015 sier Jan Einar Henriksen og legger til at forslag også kan sendes skriftlig pr post eller via e-post som er lett tilgjengelig på Risør Venstres hjemmeside.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**