Gi ditt bidrag til Risør Venstres valgkamp

Risør Venstre legger vekt på å opptre uavhengig av særinteresser og derfor tar vi ikke imot bidrag fra lobbyorganisasjoner. Vår valgkamp er dels finansiert ved offentlige tilskuddsordninger basert på oppnådd stemmetall og dels ved hjelp av bidrag fra politikere og enkeltpersoner som har tro på politikken vår.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

 Bli med på Risør Venstres valgkamparbeid oppfordrer leder i Risør Venstre.

Bli med på Risør Venstres valgkamparbeid oppfordrer leder i Risør Venstre.
Foto: Jan Kløvstad

Risør Venstre er i ferd med å starte årets valgkamp og arbeidet med valgprogram og strategi er i full gang (neste møte er på hotellet 29.3.). Ønsker du å delta i denne prosessen inviterer vi deg til å bli Venstre medlem.

En valgkamp er tids- og kostnadskrevende og du kan gi ditt bidrag som frivillig ved å hjelpe til ved ulike former for valgarbeid, arbeid på åpne møter, utdeling av valgmateriell osv. Ta gjerne kontakt via e-post eller kontakt en av våre politikere direkte/via telefon/brev.

Venstre har også en egen donorordning hvor du kan bidra med direkte økonomisk støtte innenfor de regler som gjelder for slike bidrag. Husk at vi ikke kan motta bidrag dersom giveren er ukjent for partiet (anonyme bidrag). Slike bidrag tilfaller statskassen.

Du kan gi ditt bidrag her, eller du kan ta direkte kontakt med vår kasserer Anlaug Stenersen og få nærmere info om kontnummer osv fra henne. Du kan også ta kontakt med vår generalsekretær Terje Breivik på telefon 2240 4350 eller e-post [email protected]. Husk å merk gaven med gave til Risør Venstres valgkamp

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**