Sellafield-anlegget må avvikles nå

Et gammelt tema blir igjen aktuelt og Risør Venstre mener det nå i 2011 kun finnes ett akseptabelt utfall av spørsmålet om Sellafield-anlegget, og det er at anlegget avvikles straks. Handler ikke regjeringen på en positv måte nå, tror jeg våre etterkommere vil fordømme regjeringens handingsmåte om Sellafield anleggene, uttalte varaordfører Jan Einar Henriksen (V) bl.a. i mars 2008.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

 Venstre mener Sellafield-anlegget må stenges nå!

Venstre mener Sellafield-anlegget må stenges nå!
Foto: Ms

Les hva Bergens Tidende skriver om Sellefield-anlegget her.

Venstre savner et større engasjement fra regjeringen i kampen mot Sellafield-anlegget og etterlyser nye initiativ fra Norge ovenfor britiske myndigheter for å få stengt anlegget. Et utslipp kan i verste fall vil føre til opp til 50 ganger mer radioaktivt nedfall i de mest forurensede områdene i Norge etter Tsjernobyl-ulykken, kun ni timer etter utslippet.

Bli medlem i Miljøpartiet Venstre her, og gjør en innsats for miljøet!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**