Songdalen Venstre: Presentasjon av vår ordførerkandidat Jone Nikolai Nyborg

Jone Nikolai Nyborg er Venstres ordførerkandidat i Songdalen kommune. 38-åringen bor i Brennåsen og jobber som medielærer ved Vennesla videregående skole. Han har tre barn med sin kone, Line Follerås Nyborg.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Trine Skei Grande og Jone Nikolai Nyborg

Foto: Jan Kløvstad

Nyborg har vært Venstrevelger i mange år, og meldte seg inn i Venstre etter det svake Stortingsvalget i 2009.
– Politikk har alltid engasjert meg. Jeg kommer fra en familie der diskusjonene ofte går høyt. Etter mange år som journalist og observatør har jeg godt innblikk i Songdalens utfordringer. Nå er det min tur til å bidra, forteller ordførerkandidaten. Politikk ligger i genene. Begge foreldrene hans har vært aktive kommunepolitikere. Torill Selsvold Nyborg (mor) er inne i sin andre periode som fylkesordfører i Hordaland.
Lokalt har Nyborg engasjert seg sterkt i utviklingen av Rosseland skole, men er også aktiv i andre skolesaker gjennom vervet som leder av Kommunalt foreldreutvalg.

Større kommuner

Agder Venstre ett fylke

Foto: Stein Inge Dahn

– Songdalen kommune må vokse, sier Nyborg. Én av hovedsakene til Venstre er utviklingen av større og mer robuste kommuner.
– Jeg har bodd på Sørlandet i over femten år og har fortsatt tilgode å se én god grunn til at man har to fylker her. Songdalen kommune fremstår også som en noe kunstig kreasjon. Kommunen er liten og er svært avhengig av samarbeid med andre for å levere gode tjenester, forteller Nyborg. Han ønsker at Songdalen blir større og blir til en del av ett Agder.
– Økt interkommunalt samarbeid gir en betydelig svekkelse av demokratiet. Mange beslutningsorganer er dessverre ikke valgt av innbyggerne ved valg. Større kommuner vil styrke demokratiet og gjøre kommuner i bedre stand til å tilby innbyggerne de velferdstjenestene de har krav på, avslutter ordførerkandidaten. Han oppfordrer Songdalens innbyggere til å stemme Venstre. Norges eldste og klokeste parti.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**