Fylkesårsmøte i Agder Venstre

Agder Venstre holder fylkesårsmøte på Rica Hotel, Grimstad helgen 12 – 13 Februar. Fra Songdalen Venstre deltar Jone Nikolai Nyborg og Ann Osaland.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Agder Venstre ett fylke

Foto: Stein Inge Dahn

Jone er nominert som delegat fra Vest Agder til Venstres Landsmøte i Trondheim og Ann er nominert som medlem av styret i Agder Venstre.

Trine Skei Grande

Foto: Ingvild Boe Hornburg

På Fylkesårsmøtet kommer Venstres leder, Trine Skei Grande. Hun holder sin tale søndag 13 Februar kl. 10.00. Denne delen av årsmøtet er åpen for alle interesserte. – Vi håper at flere fra Songdalen vil komme til Grimstad for å få med seg denne begivenheten sier leder av Songdalen Venstre, Ann Osaland.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**