Cecilie Nissen

Cecilie er Venstres kulturpolitiker, kommer opprinnelig fra Trøndelag og bor nå i Kristiansand. Til daglig er hun daglig leder i Christianssands kunstforening, i tillegg til å være billedkunstner. Hun er andre vara til bystyret og første vara til byutviklingsstyret.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Cecilie Nissen portrett

Navn: Cecilie Nissen
Posisjon: Andre vara til bystyret og første vara til byutviklingsstyret
Født: 1966
Bosted: Lund
Yrke: Billedkunstner og daglig leder/kunstnerisk leder i Kristiansand Kunsthall
E-post: [email protected]
Mobil: 932 10 688
Twitter: @cecilienissen

Politisk erfaring
Cecilie er ny i kommunepolitikken, men har vært aktiv i Kristiansand Venstre siden 2010, blant annet som styremedlem. Hun var aktiv i valgkampen 2011, og deltok blant annet i paneldebatter om kunst og kultur.

Politiske interesser
Hennes yrkesbakgrunn som kunstner har bidratt til at kulturpolitikk er det som opptar Cecilie aller mest. Spesielt er hun opptatt av at det kulturlivet som ikke befinner seg innenfor de store institusjonene, også skal ha gode rammebetingelser i Kristiansand. Cecilie vil at kommunen skal ha et rikt og mangfoldig kulturliv. Hun er opptatt av at byens kunstnere skal ha gode arbeidsvilkår slik at de ikke forsvinner fra Kristiansand. Byens identitet opptar Cecilie, og som vara til byutviklingsstyret er hun spesielt interessert i byutvikling og hvilke konsekvenser politiske beslutninger får for Kvadraturen.

Hvorfor Venstre?
"Jeg meldte meg inn i Venstre etter valgnederlaget i 2009. Var redd partiet skulle forsvinne, og ville derfor bidra til at det ikke skjedde, siden jeg mener at Venstre er partiet som har den mest fornuftige politikken."

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**