Kathrine Næss Hald

Kathrine er student og bosatt i Kristiansand. Hun er medlem av Unge Venstres sentralstyre og har lang erfaring både fra ungdomspartiet og moderpartiet. Ved valget i 2011 ble hun valgt til vara til bystyret. Hun er også tredje vara til oppvekststyret.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Kathrine Ness

Navn: Kathrine Næss Hald
Posisjon: Femte vara til bystyret og tredje vara til oppvekststyret
Født: 1991
Bosted:
Yrke: Student
E-post: [email protected]
Mobil: 979 75 397

Politisk erfaring
Tross sin unge alder har Kathrine vært aktiv i Unge Venstre og Venstre lenge. Hun har vært leder i både Vest-Agder og Kristiansand Unge Venstre. Som fylkesleder var hun også automatisk medlem av styret til Vest-Agder Venstre og landsstyret til Unge Venstre. Kathrine er nå medlem av Norges Unge Venstres sentralstyre.

Politiske interesser
Kathrine er opptatt av at Norge skal ta steget inn i fremtiden. Hun fokuserer på behovet for gode skoler med gode lærere som ser og inspirerer hver enkel elev til å nå sitt potensial. Viktig for henne er at politikken skal gi hver enkelt borger muligheten til å skape et liv for seg og sine. Kathrine er også opptatt av sosialpolitikk og mener at et av de viktigste oppdragene vi har som politikere er å skape et velferdssamfunn som tar vare på dem som faller utenfor.

Hvorfor Venstre?

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**