Rådesokningene mot kommunesammenslåing, mot kun privat omsorgsansvar, men for å legge om RV110

Den siste uken har det internettbaserte firmaet surveymonkey.com gjennomført en spørreundersøkelse om politikk i Råde. Noen svar ble som forventet, mens andre var mer overraskende. Rådesokningene er todelte om kommunesammenslåing og mot kun privat drift av omsorgsinstitusjonene, mens det er et klart flertall for å legge RV110 utenom Karlshus sentrum.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

Spørsmålstegn

Kommunesammenslåing
Etter Moss Aps Colin Archers utspill om kommunesammenslåing har diskusjonene gått høylytt om Råde skal inn i storkommune eller ikke. Rådesokningene er todelt i spørsmålet, men nei-siden har flertallet med 54,5% mot og 45,5% for kommunesammenslåing.

 Et av forslagene til ny kommunelogo for en evt

Et av forslagene til ny kommunelogo for en evt
Foto: Kyrre Alvær

Blant de som har stemt for kommunesammenslåing er det klart flest som er for en sammenslåing med Rygge og Våler (50%), mens kun 1 av 5 ønsker sammenslåing kun med enten bare Rygge eller med Rygge/Våler/Moss.

Noe overraskende er det kanskje at kun 10,9% av de som ønsker sammenslåing ønsker å bli en del av Fredrikstad. Enda verre er det i forhold til Sarpsborg, da kun 0,9% ønsker å bli en del av Sarpsborg kommune.

RV110 gjennom Karlshus

Rv 175 mot Skarnes

Foto: Sesselja Bigseth

I mange år har det vært diskutert frem og tilbake om RV110 fra E6 ved Jonsten skal gå gjennom eller utenom Karlshus sentrum. Vegvesenet har planene klare for en alternativ vei direkte fra Jonsten til Råde stasjon, og selv om det alternativet nok ligger i folkets bevisthet når de svarer på spørsmålet er det kun så vidt at dette alternativet er det mest populære når man spør om hvor RV110 eventuelt bør gå i stedet.

Hele 58,9% mente at RV110 bør legges vekk fra Karlshus sentrum, mens 41,1% mente det er ok at den går gjennom det som regnes som Rådes sentrum slik som den gjør i dag. De som vil legge om veien er todelt når det gjelder hvor veien skal gå; 52,9% mener veien skal gå etter Vegevesenets tegninger, mens så mange som 47,1% vil at man lager en helt ny innfartsåre til Fredrikstad fra Solli om Liane på Rolvsøy.

Omsorgsinstitusjonene i Råde

Eldre

De siste ukene har det vært mye i media om privat eller kommunal drift av omsorgsinstitusjonene. Om det er dette som påvirker svarene om hvem som skal drifte omsorgsinstitusjonene i Råde vites ikke, men kun 5,9% av de spurte svarte at de ville ha kun privat drift i Råde.

Rådesokningene er derimot ikke overbeviste om at man skal kun ha kommunalt driftede institusjoner heller, for det er "bare" 47,3% som svarte at det skal kun være kommunal drift. 46,9% mener det ikke spiller noen rolle om det er kommunalt eller private som drifter.

Totalt ble det sendt inn 336 svar i undersøkelsen, 52,2% kvinner og 47,8% menn og med en god aldersfordeling. Flere resultater fra undersøkelsen kommer tirsdag.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**