Kurs med Venstre-leder i Tromsø

Venstre-leder, Trine Skei Grande, er en av innlederne når Lokalpolitisk nettverk 3 for Troms og Finnmark V avvikles i Tromsø 19-20. mars.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

Trine Skei Grande

Foto: Ingvild Boe Hornburg

Trine Skei Grande kommer, og det blir svært sentrale temaer for lokalvalget: Skole og næring. Grande innleder sammen med de politiske rådgiverne Morten Hagen og Pål Pettersen. Tromsø Venstre ønsker at så mange som mulig av våre medlemmer kommer på kurset og oppfordrer alle våre medlemmer om å delta om så bare en dag.

Kurset er gratis for medlemmer av Tromsø Venstre og påmelding skjer gjennom å sende en mail til fylkesleder Roar Sollied på [email protected] innen 12.mars

Her er programmet:

LØRDAG

10:00 Lokale samlinger — ansvar: Fylkeslagene
12:00 Lunsj
13:00 Velkommen til Lokalpolitisk nettverk, tredje samling
13:15 Hvordan gjøre suksess i valg?
Suksessfaktorer for Venstrelag som vil bli store
Hvem gjør hva i valgkampen?
14:30 Pause
14:45 Venstres ideologi: 10 liberale prinsipp
15:00 Venstres næringspolitikk: Prinsipp og nasjonale initiativ
Venstres næringspolitikk i regionen: Åpen runde
16:00 Gruppearbeid: Næringspolitikk
17:00 Oppsummering gruppearbeid
17:30 Mediekonkurransen – presentasjon
18:00 Tilbud fra Venstre i valgkampen
Medietrening
19:00 Møteslutt dag 1

20:00 Middag
Q&A — en uformell quiz om Venstres politikk

SØNDAG
09:00 Venstres skolepolitikk: Prinsipp og nasjonale initiativ
Venstres skolepolitikk i regionen: Åpen runde
10:00 Gruppearbeid: Skolepolitikk
11:00 Oppsummering gruppearbeid
11:30 Medietrening forts.
Mediekonkurransen – vedtak
13:30 Listestilling
Vårkampanjen
Avslutning
14:00 Lunsj før hjemreise

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**