Venstres miljøpolitikk i praksis

Ben Økland, Medlem av Miljøpartiet de Grønne i Lillesand, vil vite hva Venstre mener om den lokale forurensningen fra Saint Gorbain. Vil Venstre gå inn for å stenge produksjonen i ovnshuset?

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Ved Saint Gobain Ceramic Materials Arendal er ovnshuset nedlagt, noe som har ført til at et betydelig utslipp av svovelforbindelser i regionen har falt bort. Ifølge Klima og forurensningsdirektoratet ( Klif ) skal ikke luftkvaliteten i Lillesand ha blitt værre etter at produksjonen ble flyttet til Lillesand. Likevel preger utslipp fra Saint Gorbain byen.

Vi vet at om natten og ved rolige vindforhold vil gassene trekke nærmere bakken og ned mot bebyggelsen mot Viadukten og Bellevue. Vi vet at konsentrert lukt også opptrer i sentrum av Lillesand og området rundt Borkedalen. Vi vet at sulfidholdige gasser forværrer blant annet astma og kan forårsake kreft. Og vi vet at det forringer livskvaliteten når vi ikke lenger kan sove med et åpent vindu.

Venstre mener at vi skal ha et førevar prinsipp. Vi mener at lokale myndigheter bør kunne sette lokale standarder for luft og vannkvalitet høyere enn de statlige minstekravene. Vi mener også at kommunen bør innføre lavutslippssoner for å redusere den lokale forurensingen. Og vi må ha uavhengige målinger i de områdene som rammes.

I 2007 sa Saint Gorbains administrerende direktør at om ti års tid er ovnshuset og dermed støv og luktplagene borte.

Bedriften har selv vist vilje til å ta i bruk miljøteknologi og redusere utslipp. Venstre ønsker at flere bedrifter tar denne utfordringen. Vi ønsker at Norge må utvikle og ta i bruk ny klimateknologi. Og vi mener at vi alle har et ansvar for å endre vårt levesett slik at utslippene av klimagasser reduseres kraftig.

Signe Idsøe Røed
Tredjekandidat, Lillesand Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**