Retningslinjer for Risør kunstpark vedtatt

Formannskapet vedtok tirsdag nye retningslinjer for drift av Risør kunstpark og dermed er en lang prosess om den fremtidige drift endelig vedtatt. Målet med ny drift er økt fokus på Risør som kunst- og kulturby, økt kunstformidling, økt bevisstgjøring av Risør posisjon som kunst- og kulturby, og høyere aktivitetsnivå for et bredest mulig lag av befolkningen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

 Kunstparken skal bl.a. bidra til å sikre kvalitet og variasjon

Kunstparken skal bl.a. bidra til å sikre kvalitet og variasjon
Foto: Jan Einar Henriksen

I den nye forskriften står det bl.. følgende om Formålet
Driften av Risør Kunstpark skal ha som overordnet formål å bidra til økt fokus på Risør som kunst- og kulturby, herunder jobbe for økt kunstformidling og økt bevisstgjøring av Risør posisjon som kunst- og kulturby, og formålet er å høyne aktivitetsnivå og bruken for et bredest mulig lag av befolkningen

I tillegg skal utstillingslokale og atelier i Risør Kunstpark brukes aktivt for å øke antall utøvende kunstnere i Risør og da i særlig grad legge vekt på arbeid med å tiltrekke seg yngre kunstnere slik at de sammen med dagens aktive kunstnere ved sin kunstutøvelse bidra til å
o bygge opp under Risør kommunes visjon og hovedmål
o bidra til å skape et stimulerende aktivt kunstnermiljø
o sikre kvalitet og variasjon i det kunstneriske uttrykk
o sikre nyskapning og vekst i kunstnermiljøet
o øke bevisstheten omkring Risør kommunes kunstnerstipend

Les retningslinjen på Risør Venstres menyside

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**