Venstre tror ikke Frogn blir et gamlehjem

Når Høyre truer med at Frogn blir et gamlehjem, er det i beste fall en feilslutning, i verste fall et vikarierende motiv for å begrunne en uhemmet boligbygging, sier Venstres Per Jacobsen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Jacobsen har i Amta påvist at Frogn kommune gjennom de siste 20 år har den største befolkningsøkningen i Follo, 45 prosent. Alexander og Kristoffer Grude fra Høyre svarte i avisen at de vil bygge flere boliger i Frogn for å holde boligprisene nede, og gi de unge bedre muligheter til å anskaffe seg egen bolig i Frogn.

 Med 50 boliger i året vil Frogn fortsatt være et attraktivt sted å bo, mener Venstre.

Med 50 boliger i året vil Frogn fortsatt være et attraktivt sted å bo, mener Venstre.
Foto: Ivar Ruud Eide

-Skal prisene i overskuelig fremtid bli lavere, må Drøbak bli et mindre attraktivt sted å bo, sier Jacobsen. Selv med en historisk rekordhøy utbygging i Frogn, har prisene allikevel økt sterkt de siste 20 år.

Grude og Grude bekymrer seg også over befolkningssammensetningen i Frogn, og at vi vil få en for stor andel gamle mennesker her.

Per O. Jacobsen

-Frogn har tvert imot en yngre aldersprofil enn landsgjennomsnittet, sier Jacobsen.

De siste tall fra SSB viser at 24,2 prosent av befolkningen i Frogn er i aldersgruppen 0-17 år, mens gjennomsnittet for landet er lavere. Og når det gjelder de eldre over 80 år, er andelen i Frogn kun 3,2 prosent, mens det for landet total er 4,5 prosent.

-Frogn og Drøbak skal ikke ende opp som en bydel i Oslo, advarer Jacobsen. Frogn Venstre mener at en boligvekst på rundt 50 boliger pr. år sikrer at Frogn fortsatt vil være et godt og attraktivt sted å bo, og med en enestående nærhet til naturen.

Les Jacobsens innlegg i Amta 9.3.2010 på Facebook her…

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**