Boligsosial handlingsplan til behandling

HU for oppvekst og omsorg skal 16.3.2011 behandles forslag til boligsosial handlingslan og rådmannen anbefaler i sin innstilling at handlingsplanen vedtas. Rådmannen anbefaler videre at kostnadskrevende tiltak søkes innarbeidet i kommende virksomhetsplaner og økonomiplaner.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

 Boligsosial handlingsplan skal opp til politisk behandling

Boligsosial handlingsplan skal opp til politisk behandling
Foto: Jan Einar henriksen

Etter hovedutvalgets behandling skal saken behandles av bystyret torsdag 24.3.2011.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**