Politisk gjemsel

Det er vanskelig å diskutere innvandrings-, integrerings- og bistandsspørsmål med FrP, som ser ut til å bruke en fast argumentrekke når slike saker debatteres, skriver Venstres Tore Fjeldskår i en kommentarartikkel i Østlands-Posten 10. mars.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Det er vanskelig å diskutere innvandrings-, integrerings- og bistandsspørsmål med FrP, som ser ut til å bruke følgende debatteknikk i slike saker:

1. ta et standpunkt som normalt betegnes som fremmedfiendtlig
2. forsvar standpunktet med ikke-fremmedfiendtlige argumenter
3. bli fornærmet dersom noen mistenkeliggjør motivene

We are the world

Foto: juliaf, sxc.hu

Ett eksempel er å takke nei til å ta imot et antall flyktninger i kommunen de nærmeste årene. Begrunnelsen er ikke at man misliker flyktninger, men at statsstøtten er for lav og at det er mangel på boliger. Et annet eksempel er et forslag om å kutte ut kontantstøtte for innvandrerbarn. Begrunnelsen er ikke at man misliker innvandrere, men at hjemmeværende innvandrermødre blir så dårlige i norsk. Andre ganger går argumentasjonen på at Norge har andre oppgaver som må løses først (gamle, syke, fattige).

Det er selvsagt vanskelig å påvise når et argument er ekte og når det er skjult. Bare FrP selv kan svare på det. Faren ved en slik politisk gjemsel er at FrP av og til kan utsettes for urettmessig mistenkeliggjøring.

Ved hjelp av logiske resonnementer kan det imidlertid etter min mening være mulig å avdekke skjulte motiver. For eksempel legger FrP år etter år etter år fram "halve" bistandsbudsjetter. Begrunnelsen er ikke at man er i mot bistand, men at bistand ikke virker. Men en ekte solidaritet med den fattige del av verden burde tilsi at man heller prøver andre former for bistand enn bare å kutte i den tradisjonelle. Et bilde kan illustrere resonnementet: En lege som har feilbehandlet en pasient, vil heller prøve andre behandlinger enn å la være å behandle pasienten.

Selv er jeg stolt av å tilhøre et sosialliberalt parti som ønsker et raust samfunn og som åpent flagger honnørord som toleranse, respekt og solidaritet. Med åpne motiver er det også lettere å diskutere innvandring, bistand og integrering.

 Tore Fjeldskår

Tore Fjeldskår

Men samtidig er det viktig å få sagt at dette politikkområdet ikke er enkelt. Det er mange dilemmaer og gråsoner. Man må uansett forsøke å skille klinten fra hveten; det er de reelt trengende som skal hjelpes. Og det må selvsagt stilles krav til dem.

Tore Fjeldskår
Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**