Råde ville valgt Venstre-ordfører i direkte-ordførervalg

I enkelte kommuner i Norge er det direktevalg til ordførervervet uavhengig av partistørrelse. Når velgerne legger den tradisjonelle partistemmeseddelen legger de samtidig en stemmeseddel med navnet på den ordførerkandidaten de ønsker. Etter surveymonkey.com-undersøkelsen forrige uke å dømme ville dagens Ap-ordfører Kjell Løkke fått avløsning og Råde ville fått si andre Venstre-ordfører gjennom tidene.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

Slik Venstre ser det logo

Det var tre av partienes ordførerkandidater som skilte seg klart ut fra de andre i direktevalgspørsmålet. Frederikke Stensrød (Frp), Kjell Løkke (Ap) og Christian Holstad Lilleng (V) var de eneste med over 20% støtte i undersøkelsen, og desidert mest støtte fikk Venstre-kandidaten Lilleng med hele 33,5% av stemmene. Stensrød og Løkke måtte se seg slått med henholdsvis 9,1% og 12,1%.

Selv om både Frp og Ap var større enn Venstre i partivalgundersøkelsen, så fikk begge partiers ordførerkandidater mindre støtte enn partvalgresultatene tilsa; begge partiers velgere lakk til andre ordførerkandidater. Blant de som stemte Ap i 2007 hadde kun 50,0% ønske om at Løkke fortsetter, 11,8% ville ha Stensrød, mens 21,1% ville ha Lilleng. I Frp hadde 56,4% av 2007-valgets Frp-velgere ønske om Stensrød som ordfører, 18,2% ønsket Lilleng, mens kun 1,8% ønsket Løkke.

For de øvrige kandidatene er tallene 12,2% for Rene Rafshol (H), 7,1% for Johan Edvard Grimstad (Sp) og 0,5% for Øivind Nygård (Krf). (Etter at undersøkelsen er gjennomført har Nygård takket nei til gjenvalg og Krf har fremmet Rita Fagermoen som ordførerkandidat.)

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**