Årsmøte i Buskerud Venstrekvinnelag

Årsmøte avholdes lørdag 19. mars, kl. 11.30 på Union Hotell i Drammen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

V-logo med dekor

Foto: Venstre

Velkommen til årsmøte i Buskerud Venstrekvinnelag. Vi møtes til et kort lunsjmøte, lørdag 19. mars kl. 11.30. Ta kontakt med Ulla Nordgarden (Drammen Venstre) når du kommer, dersom du ikke allerede er på Lokalpolitisk nettverk.

Årsmøtet vil velge nytt styre. Det blir ikke lagt frem årsmelding fra 2010, siden laget ikke hadde aktivitet. Budsjett vil heller ikke bli lagt frem, siden laget driver etter selvkostprinsippet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**