Om politisk ryggmargsrefleks

Ofte hører vi begrepet politisk ryggmargsrefleks. Men hva betyr det egentlig?

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


De politiske partiene er historisk sett tuftet på ideologier, ideologier som stiller spørsmål og gir svar på store samfunnsutfordringer.
Det er partienes ideologier som danner grunnlag for den politiske ryggmargsrefleksen.
Problemet er at partiene har beveget seg bort fra ideologiene. Gode eksempler her er Frp som i synet på alkoholbestemmelser er liberalister, mens man i saker innenfor for eksempel asylsaker ønsker en sterk statlig overstyring som går på bekostning av individets elementære frihetsrettigheter.

 Høyre datalagringsdirektiv dld DLD datalagring personvern

Foto: fra Høyres nettsider

Høyre
Høyre er et konservativt parti. Når Ap tar på seg valgkampbrillene og kritiserer Høyre for alltid å ha kjempet mot store samfunnsreformer så har de på mange måter desverre rett. De siste årene har derimot Ap overtatt tronen som den konservative beskytteren av det etablerte og motstanderen av nye viktige reformer.
Høyre forsøker derfor å ta på seg nye klær og kaller seg "liberalkonservativ". Dette er ikke et ny —Orwellsk utrykk, men et forsøk på å plassere seg politisk omtrent der hvor Venstre har stått stødig i hele sin historie.

Ståle Sørensen

Ståle Sørensen
Foto: SS

Liberalisme
Venstre tilhører den sosiale liberalismen. Vår politikk er tuftet på enkeltmenneskets frihet fra statlige og koperative overgrep. Venstre var de første som snakket om kvinnelig stemmerett, vi var de første som sørget for gratis skolegang til alle. Samtidig har vi alltid vært forkjempere for et fritt marked og frihandel.
Tar man et dypdykk gjennom norsk historie har Venstre bemerkelsesverdig mange ganger vært forut for sin tid. Med få historiske unntak har Venstre vært et progressivt, fremtidsrettet og liberalt parti.
Dette er fordi vi har en ideologi som er en god ledesnor.

Brosjyre DLD

Foto: MK

Datalagring
Striden om EUs datalagringsdirektiv er en viktig ideologisk debatt. Vil vi at alle borgere i Europa skal overvåkes for å ta noen få kriminelle? Skal data og mobiltrafikken fra samtlige mennesker registreres, lagres og kunne benyttes for å finne frem til potensielle terrorister? For en Venstremann er dette veldig enkelt å svare på utfra ryggmargsrefleks: Nei! Enkeltmenneskets rettigheter av å ikke være overvåket veier tyngst. Min og din frihet er selve utgangspunktet for å drive politikk for Venstre.
Ap faller ned på motsatt standpunkt, noe som er i tråd med sosialdemokratisk tankegang. Mer overraskende er det at Høyre faller ned på et lignende standpunkt som AP . Utfra et konservativt standpunkt kanskje en rimelig konklusjon, utfra en liberalkonservativ tanke, helt høl i hodet. Dette viser at Høyres orientering som liberale dreier seg om retorikk og ikke konkret politikk.

V-logo med dekor

Foto: Venstre

Ryggmargsrefleks
For et liberalt parti vil det å gå for EUs datalagringsdirektiv være en falliterklæring.
Det er åpenbart at Høyre har politikere og medlemmer som er nærmere Venstres sosiale liberalisme enn Høyres konservatisme. Jeg har vanskelig for å forstå at disse menneskene kan fortsette å være i et parti som nå går i allianse med AP om denne saken. Dette er den eneste store saken hvor Høyre har hatt mulighet til å utøve makt over Stortinget i denne perioden. Den makten har de brukt til å gjennomføre Norgeshistoriens største overgrep mot enkeltmenneskers frihet.
Det kaller jeg rett og slett skikkelig dårlig politisk ryggmargsrefleks.

Ståle Sørensen bystyre og fylkestingkandidat for Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**