Ingen gode grunner for opptrapping av boligveksten

Venstre vil styre mot en boligbygging på 50 boliger i året i Frogn, og lover mange år med restriktiv holdning til større boligprosjekter, sier Erik Lundeby

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

 Utbygging av 600 boliger i Kolstad Skog kan stoppes med et enkelt politisk vedtak.

Utbygging av 600 boliger i Kolstad Skog kan stoppes med et enkelt politisk vedtak.
Foto: Erik Lundeby

Folketallet har vokst med 45% på 20 år, og Frogn er blitt en mellomstor kommune med et bredt tjenestetilbud og en balansert befolkningssammensetning. Venstre mener det ikke lenger er noen grunn til å øke folketallet vesentlig, og at vern av Frognlandskapet nå må ha prioritet.

Tidligere Høyre-politiker Owe Prebe skrev i Amta 7.3.2010 at Venstre for å oppnå sitt vekstmål måtte bygge ned 200 eplehager i Drøbak. Lundeby avviser at det vil bli noen voldsom nedbygging av eplehager og grønne lunger hvis Venstre får større innflytelse.

-Vi har reserver for moderat boligutvikling i flere tiår fremover ved å tilrettelegge for konvertering av hytteområder og en moderat tettstedsutvikling i Nordre Frogn, sier han.

Lundeby kan ikke se noen gode grunner for den opptrapping av boligveksten som Høyre og Arbeiderpartiet ser ut til å ønske, men understreker at Venstre innser at det vil ta noe tid å stramme inn boligbyggingen til 50 enheter i året.

-Vi kan vanskelig hindre at byggingen blir høyere på kortere sikt dersom det bygges etter godkjente planer. Nye planer kan derimot stoppes, for eksempel Kolstad Skog. Både de første 70 Kolstad-boligene i boligprogrammet for 2011-2014 og resten av de 600 boligene kan stoppes med en enkel politisk beslutning.

Det er i lys av nye planer at sammensetningen av kommunestyret vil spille stor rolle for utviklingen i Frogn. Søknader for flere felt i aksen Trolldalen-Skiphelle er varslet. Området fra Dammen til Havsjødalen og flere områder rundt Oppegårdstjernet er foreslått i gjeldende kommuneplanrevisjon.

-Venstre er partiet som klarest har signalisert at denne monsterutbyggingen er for voldsom, avslutter Lundeby.

Les Erik Lundebys innlegg i Amta 14.03.2011 her…

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**