Poll of polls

Følg med på Poll of polls hva tendensen for valgresultatet til høsten er i din kommune akkurat nå. Dette er ingen måling eller prognose, men en beregning med stramme forutsetninger og feilkilder.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

Statistikk, pil opp

Foto: Microsoft

Om Poll of polls
Ingen prognose, ingen måling, ingen “spådom”, ikke skjønn.

Poll of polls er et antatt nasjonalt valgresultat bygget på to eller flere lokale partimålinger.

Forutsetningene er (1) at sist publiserte måling i kommunen eller fylket svarer til valgresultatet i kommunen eller fylket, eventuelt et snitt av to eller flere målinger hvis flere målinger er publisert nært i tid; (2) målingene omregnes til stemmetall, forutsatt at antall godkjente stemmer i kommunen eller fylket ved det forestående valget svarer til antall godkjente stemmer i det foregående referansevalget; og (3) summen av to eller flere målinger omregnes til landstendens, forutsatt at tendensen i de øvrige kommuner og fylker relativt sett svarer til kommunene eller fylkene som er målt.

Ved omregning til stemmetall basert på antall godkjente stemmer i det foregående referansevalget, vil vektingen mellom kommunene og fylkene som er inne i materialet i hovedsak bli korrekt.

Les mer om Poll of polls og se tendensen for Hurum akkurat nå på pollofpolls.no

Følg med på Poll of polls – du finner link til nettstedet på menyen til venstre på vår hjemmeside.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**