Spørsmål fra Venstre til skolebyråden om situasjonen for lærlinger

Lærlinger jobber alene og uten overtidsbetaling. Elev- og lærlingombudets årsrapport viser at mange bedrifter bryter arbeidmiljøloven og opplæringsloven.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


I Østlandssendingen i dag, opplyser Elev- og lærlingombud, Sigve Indregard at han får henvendelser fra lærlinger som ikke får oppfylt de vilkårene som er knyttet til lærlingkontraktene og som i enkelte tilfelle arbeider i strid med regelverket i arbeidsmiljøloven. Ombudet gir flere eksempler på slike misforhold.

Vi ber om at byråden besvarer følgende spørsmål

Er byråden kjent med de opplysningene som her kommer frem?

På hvilken måte følger Utdanningsetaten/skolene opp lærlingene og lærebedriftene med tanke på at lærlingene skal få en opplæring /ha arbeidsforhold som er i samsvar med læreplaner og regelverk for øvrig?

Hvilke initiativ vil byråden ta med utgangspunkt i de opplysningene som nå er kommet frem?

Oslo, 14. mars 2011

Vennlig hilsen

Kjell Veivåg
Venstres Bystyregruppe

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**