Eiendomsskatten i Kristiansand

På Venstremøte mandag ble eiendomsskatten diskutert, og det var stort engasjement rundt bordet. Venstre mener både kommunens håndtering og Harald Sødals utspill er kritikkverdige.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Eiendomsskatt er en beskatning som rammer usosialt. Det er markedsverdi av bolig som legges til grunn – dermed tas ikke inntekt eller andre faktorer hensyn til når denne skatten fastlegges. Venstres syn er at spørsmål om eiendomsskatt skal avgjøres lokalt. Noe av utfordringen i kommune-Norge i dag er at dette er den eneste skatten kommunen selv kan innkreve. Tidligere kom bedriftsbeskatningen direkte til kommunens rådighet. I dag går alt via statskassa, og mange mener at kommunene får for lite tilskudd.

Kommunene er lovpålagt å legge markedsverdi til grunn når eiendomsskatten fastsettes. Det er forsåvidt logisk. Men når folk med lav inntekt bor i dyr bolig, blir det problematisk. Det er loven som bestemmer hvoran en skal håndtere takseringen, men KrF har preget arbeidet med å tilpasse utformingen lokalt i Kristiansand. Da blir det meget useriøst av KrF-politikere å forkaste hele modellen. Høye verdivurderinger i enkelte områder var man klar over før vurderingene ble satt i gang — dersom Sødal ikke har skjønt dette, har han sovet i timen.

Kommunens utsending til husstandene har vært komplisert og uforståelig for mange. Det har skapt forvirring. Dette er synd, og når alle husstander skal informeres må man klare å kvalitetssikre utsendelsen. Venstre frykter også at slik saken har utviklet seg, mister kristiansandere tillit til skattesystemet — det synes vi er meget alvorlig.

Venstre ønsker at det brukes god tid på å rydde opp i feil og feilvurderinger og en grundig gjennomgang av soneinndelinger som er grunnlaget for verdivurderingene. Venstre programkomite er også veldig tydlig på at medlemsmøtet skal vedta at nivået på eiendomsskatten må fryses i årene fremover.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**