Signe Idsøe Røed

Signe Idsøe Røed (38) er Venstres tredjekandidat i i Lillesand. Hun er utdannet bibliotekar og arbeider som barne og ungdomsbibliotekar ved Lillesand folkebibliotek. Siden 2009 har hun vært aktiv medlem av Lillesand Venstre. Engasjementet for miljø er den viktigste grunnen til at hun stiller til kommunevalget.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

Signe Idsøe Røed

Foto: Dag Gaarn Røed

Viktige saker:

– Ta vare på grøntarealer og utvikle Lillesand som en grønn by. De kvalitetene som gjør det godt å bo i Lillesand skal sikres.

– Små og verdifulle naturområder i og nær tettbygde strøk skal ikke bygges ned.

– En strandsoneplan for Lillesand hvor allemannsretten må gå foran andre interesser og det må være strenge restriksjoner på utbygging.

– Lokal forurensing må overvåkes. Det bør innføres lavutslippssoner for å redusere den lokale forurensingen. Og vi må ha uavhengige målinger i de områdene som rammes.

– Planprosesser hvor folk blir hørt! Plansmier er en måte å ta vare på lokalt engasjement og sikre åpenhet.
De gode løsningene må vi finne i felleskap!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**