Hva skal Drammen Venstre mene?

Drammen Venstre er i sin siste fase i arbeid med lokalt partiprogram for de neste fire årene. Du har mulighet til å være med å påvirke vår politikk.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Send dine forslag og endringsforslag til lederen av programkomiteén Ulla Nordgarden [email protected]. Forslagene og endelig program vil bli votert over 29. mars kl. 18-20.00 Da avholdes programmøte på rådhuset i Drammen. Alle medlemmer av lokallaget er hjertelig velkommen til møtet.
Forslag bør oversendes skriftlig senest 28. mars.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**