Lier Venstres liste til Kommunevalget 2011

Lier Venstre har avholdt nominasjonsmøte, og presenterer sin liste til kommunevalget.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Venstre går som vanlig til valg med fokus på ” Grønne Lier”. Dette innebærer jordvern, sikring av rekreasjonsområder og nærhet til marka. Lier Venstre var det første partiet med visjoner for Lierstranda og kjenner et spesielt ansvar for å sikre “Fjordbyen på Lierstranda”. Her ser vi en unik mulighet til å bygge opp en miljøby fra bunnen av, midt i hjertet av det sentrale østlandsområdet. Derfor lover vi å fortsette å kjempe for at denne visjonen skal bli realitet, sier leder av Lier Venstre,Tor Haugen.

Lier Venstre skal også være småbedriftenes talsmenn. Særlig små og mellomstore kompetansebedrifter med profil på mangfold og inkludering, skal merke at de har en partner i Lier Venstre, uttaler Nina E Johnsen, som har takket ja til en ny periode som Venstres toppkandidat i den kommende perioden.

Lier Venstres liste for perioden 2011 består av både erfarne politikere som Nina E Johnsen og spennede nykommere som Tor Haugen, Olav Breivik og Tove Hofstad. 2011 skal bli et godt år for partiet, og Lier Venstre skal følge opp mobiliseringen vi opplevde etter siste stortingsvalg. Venstre er lokaldemokratiets fremste forkjemper, og Lier Venstre akter å styrke sin posisjon lokalt for de neste fire årene, gjennom å synliggjøre viktige saker for Liers innbyggere.

1. Nina E.Johnsen
2. Tor K. Haugen
3. Olav Breivik
4. Tove Hofstad
5. Odd Eriksen.
6. Gunn Finnby
7. Børre Halvorsen
8. Maria Knudsen
9. Torleiv Holst
10. Kristin Fuglerud
11. Ole Øverli
12. Unni Hafskjold
13. Morten Haugen
14. Lillian Johnsen
15. Jon Ulle
16. Kristin Birkenes
17. Rolf Andersen
18. Marianne Korneliussen
19. Einar Hovde

Tor K. Haugen
Leder, Lier Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**