Nok en forsinkelse i Kunstparken

Underlig nok ble det nok en forsinkelse i arbeidet med å få ny aktivtet i Risør kunstpark etter at Lill Jorunn Larsen (Krf) fremmet forslag om å utsette valget av kulturstyrets representant i husstyret for Risør kunstpark.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

 Lill Jorunn Larsen fikk flertall for å utsette oppnevnelse av kulturstyrets representant i husstyret for Risør kunstpark

Lill Jorunn Larsen fikk flertall for å utsette oppnevnelse av kulturstyrets representant i husstyret for Risør kunstpark
Foto: Jan Einar Henriksen

I følge retningslinjene skal husstyret oppnevnes for 2 år om gangen og består av 5 representanter som velges/utpekes slik:
• 2 representanter oppnevnes av de utøvende kunstnere / leietakere
• 1 representant oppnevnes av kulturutvalget (formannskapet)
• 1 representant oppnevnes av Risør Malerklubb
• 1 representant oppnevnes av rådmannen

Ifølge kommunalsjef Nils Martin Andersen var to representanter på plass idet Terje Strøm var valgt av Risør malerklubb og rådmannen ville utpeke sin representant. I saksfremlegget foreslo rådmannen at Cecilie Windtwood ble oppnevnt som kulturstyrets representant. I møtet kunne imidlertid kommunalsjef Nils Martin Andersen opplyst at Windtwood ikke ønsket å ha dette vervet og samtidig ble det opplyst at Tone Wolff Kalstad og Sigurd Lindstrøm, som var foreslått som leietakernes representant hadde trukket seg.

For å løse floken foreslo Jan Einar Henriksen (V) at han kunne opptre som en midlertidig representant for kulturstyret, og sammen med rådmannens og malerklubbens representant starte jobben med å få på plass leieavtaler uten ytterigere tidstap.

Slik ble det ikke idet Lill Jorun Larsens forslag om å utsette saken fikk flertall. Dermed ble det nok en forsinkelse i prosessen for å få på plass økt aktivitet i Risør kunstpark.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**