Restanser på uavsluttede byggesaker mer enn halvert fra 2009 til 2010

Kommunalsjef Else Skjellum presenterte på dagens formannskapsmøte deler av årsmeldingen for 2010. For de borgerlige partiene var den store nedgangen i antall uavsluttede byggesaker svært positiv lesning med en restansenedgang fra 238 saker i 2009 til 102 i 2010.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

 Leder i Risør Venstre Jan Einar Henriksen er veldig godt fornøyd med de ansattes innsats for å få bukt med restansene i 2010.

Leder i Risør Venstre Jan Einar Henriksen er veldig godt fornøyd med de ansattes innsats for å få bukt med restansene i 2010.
Foto: Jan Kløvstad

Vi har jo gitt klare tilbakemeldinger om at arbeidet med reduksjon av restanser må gis prioritet og når kommunalsjef Else Skjellum fremlegger så gode tall er det svært positivt for oss sier leder i Risør Venstre Jan Einar Henriksen i en kommentar.

Dersom tendensen fortsetter ut gjennom 2011 vi i praksis ikke ha restanser å snakke om ved inngangen til 2012 og det er veldig bra spesielt med tanke på alle de som er tilsatt hos våre lokale byggmestere, entreprenører og andre som er avhengige av å få behandlet søknader i det kommunale systemet sier Henriksen.

Når restanse for kartforretninger også er gått ned fra 237 i 2008 til 142 i 2009 og 103 i 2010 så er vi klart på rett veg og det viser at både vi som politisk system og administrasjon nå har tatt noen viktige og riktige grep avslutter Jan Einar Henriksen fornøyd.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**