Risør på topp med netto driftsutgifter pr innbygger til kultursektoren

Tall fremlagt fra kommunalsjef Else Skjellum under tirsdagens formannskapsmøte viser at Risør ligger svært høyt når det gjelder netto driftsutgifter for kultursektoren pr innbygger med kr. 2.112 for 2010 og kr. 1.773 for 2009, mens tilsvarende tall for landet utenom Oslo var på h.h.v kr 1.672 og kr 1.494

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

 Steinar Gundersen og Risør Venstre ser frem til økt kulturaktivitet i Risør

Steinar Gundersen og Risør Venstre ser frem til økt kulturaktivitet i Risør
Foto: Jan Kløvstad

Ser en tallene opp mot kommunegruppe 11 (hvor Risør inngår) blir tallene enda klarere med h.h.v kr 1.518 og kr 1.480. Tisvarende tall for Tvedestrand er forøvrig h.h.v kr 1.174 og kr. 1.027!

Dette har vi forsøkt å gi uttrykk for mange ganger og jeg håper nå at det blir slutt på enkeltes ensidige angrep på de borgerlige partiene som kulturfientlige sier leder i Risør Venstre Jan Einar Henriksen i en kommentar.

Tar en høyde for budsjettvedtak for 2011 vil økning i tilskudd til Risør kunstpark hvor kommunen går inn og tar vedlikehold samtidig som vi øker stipend yterligere forsterke vår satsing å kultur. Tar vi i tillegg også med millionkostnadene for rehabilitering av Risørhuset bekrefter det vår økte sating på kulturbudsjettet i Risør og da bør all kritikk falle på steingrunn heretter avslutter Henriksen

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**