Risør formannskap blir nå overført på internet

Kjell MacDonald (H) fulgte i tirsdagens formannskap opp sine tidligere spørsmål om å avholde møtene i formannskap og HU på Rådhuset, og derfra overføres på Internett slik at alle kunne følge med på møtene. Jan Einar Henriksen (V) har også tatt opp problemstllingen og da ble det bestemt at adm skulle komme tilbake til saken. Kjell MacDnald ved flere anledninger fulgt opp saken og spøkefullt uttalt at han ville på Tv!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

 det blir ikke full åpenhet før alle kommunale møter kan vølges via Internet mener leder i Risør Venstre Jan Einar Henriksen

det blir ikke full åpenhet før alle kommunale møter kan vølges via Internet mener leder i Risør Venstre Jan Einar Henriksen
Foto: Jan Kløvstad

Steinar Vik Sørensen kunne informere formannskapets medlemmer om at det av bystyret oppnevnte IKT utvalget skulle se på saken innen kort tid, uten at det stanset macDonald, som mente at vi nå hadde hatt oppe denne saken såpass mange ganger at de som var for åpenhet fikk stemme for, og de som var imot fikk stemme imot.

Fra adm ble det også pekt på at ordningen ville medføre noen kostnader, hvorpå Jan Einar Henriksen (V) repliserte og sa at det enkelt kunne dekkes av de reservefond som var lag inn i årets budsjett og hvorfra en også hentet inndekning til skoletur for barn – se annen sak. Etter noe att og frem vedtok et enstemmig formannskap at formannskapet skulle avholdes på Rådhuset og overføres på Internet. Etter innstilling fra IKT utvalget vil de to øvrige hovedutvalgene selv fatte vedtak om de ønsker å følge i formannskaets spor.

Det er gått noen år siden vi fikk åpne møter hvor publikum og presse fikk anledning til å være tilstede, og med dagens teknologi lett tilgjengelig er det i realiteten ikke full offentlighet omkring kommunale prosesser før alle polutiske møter overføres via Internet sier Jan Einar Henriksen, som stiller seg noe undrende til enkelte partiers lunkenhet mot full offentlighet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**