Skred i skolen

Tromsø Venstre vil innføre en lokal læreplan i fjellsikkerhet. — Naturen gir oss fantastiske muligheter, men det er viktig at myndighetene gir en opplæring i hvordan bruke den på en sikker måte, sier kommunestyrerepresentant Jonas Stein Eilertsen (V).

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

Jonas Stein Eilertsen

Foto: Frode Fjeldstad

Tromsø med sin beliggenhet med fjell på alle kanter skaper uante muligheter for friluftsliv og rekreasjon. Dessverre dør det årlig flere personer i snøskred i nærområdene. Venstre ønsker å sette fokus på sikker ferdsel i fjellet, hele året.

– Gjennom en lokal læreplan i fjellsikkerhet, vil elevene i ungdomskolen kunne få en grunnleggende innføring i trygg ferdsel og spesielt snøkunnskap med fokus på snøskred, sier Eilertsen.

Venstre vil i neste kommunestyremøte fremme en interpellasjon om dette temaet og håper å få den vedtatt.

– Jeg håper resten av kommunestyret vil støtte Venstres forslag. Det er viktig at politikken tilpasses de nye utfordringene i samfunnet. Ferdsel i fjellet kan gi enorme naturopplevelser og bidrar allerede i dag til økt turisme og næringsaktivitet. Da må vi også bidra til at flere kan oppleve naturen på en sikker måte, avslutter Eilertsen.

Det er viktig å se hvordan vi kan bruke de nasjonale kompetansemålene og gi dem et lokalt rammeverk. Det bør også være mulig å få støtte fra institusjoner som Utdanningsdirektoratet og Direktorat
for sivil beredskap for å utarbeide en slik læreplan, som også vil ha potensiale for bruk i andre
norske kommuner.

For mer informasjon:
Jonas Stein Eilertsen, 480 645 83

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**