Mer kunst inn i Drammensskolen

Elever som lærer om kunst og kultur, oppnår bedre resultater i alle fag. Dette er ikke min påstand, men den britiske professoren Ann Bamfords påstand, bygget på fyldig dokumentasjon og forskning.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Hun sier det en rekke lærere opptatt av formgivningsfagene i alle år har sagt; kunst og kultur bør være en bærebjelke i utdanningsforløpet. Et fag som krever samme respekt og behandling som norsk, engelsk og matematikk.

Farger, kreativ

Foto: Microsoft

Høyere utdannelse

Idag kan vi se at millioner av mennesker løftes ut av fattigdom og tar en høyere utdannelse. Indiske dataingeniører og softwaredesignere er iferd med å utkonkurrere Amerikanske. Kinesiske bygningsingeniører og romforskere tar over tidligere Europeiske hegenomier. Dette er sunt og skaper en bedre verden, men det er også slik at det er en inflasjon av høyere utdannelse på verdensbasis.

Den kreative æra

Før kunne man utdanne seg til en trygg jobb ved å ta høyere utdannelse. Slik er det ikke lenger og kravet til utdannelsesgrad øker stadig. I fremtiden vil konkurransen om disse jobbene bli langt høyere og verdens kunnskapsmarked stadig mer globalisert.

Ståle Sørensen

Ståle Sørensen
Foto: Gunn-Torill Homme Mathisen

Vi er iferd med å skride inn i den kreative æraen. Det vil ikke lenger bli nok med kunnskap, men kreativ anvendelse av kunnskap.

Den offentlige skole

Skal Norge og Europa hevde seg i fremtiden må vi basere oss på kreativitet. Hvordan skal vi få dette til med en offentlig skole som overser kreativiteten som faktor?
En offentlig skole som har degradert kunstfagene til annenrangs fag vil aldri kunne skape et grunnlag for morgendagens kreative mennesker. Alle barn sitter med nøkkelen til fremtidens løsninger, men skolevesenet klarer ofte å fjerne nyskjerrighet, kreativitet og lekenhet i sin iver av å fylle barnet med nødvendig kunnskap.

Drammen

Jeg vil slå et slag for kunstfagene i Drammensskolen. "Norges beste skole" kan umulig bli nettopp dette uten en mye sterkere satsning på kunstfagene. La elevene skape og utrykke seg. Mye forskning underbygger påstanden at de nettopp gjennom dette også blir motivert for å lære de mer teoribaserte fagene. Innfør mer kunst i Drammensskolen!

Ståle Sørensen
Bystyrekandidat Drammen Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**