Utendørs skjenking il 0200 opprettholdes

Et klart politisk flertall sa ja til å beholde dagens åpningstider for utendørs skjenking i Risør og dermed fikk Venstre gehør for sitt synspunkt, som de var helt alene om da HU for oppvekst og omsorg behandlet saken. Venstre fikk også gebør for at skjenketiden skulle være lik for alle idet dette forslaget ble enstemmig vedtatt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

 Dag Jørgen Hveem (V) fikk med seg et samlet bystyre og åpningstiden for utendørs skjenking blir nå lik for alle

Dag Jørgen Hveem (V) fikk med seg et samlet bystyre og åpningstiden for utendørs skjenking blir nå lik for alle
Foto: Jan Kløvstad

Med 19 mot 10 stemmer viste bystyret stor politisk enighet om å gi bransjen best mulig grunnlag til fremtidsrettet drift og det er svært gledelig. Vi håper nå bransjen viser å sette pris på muligheten og legger tilrette for en drift som på en god måte også ivaretar naboer på en god måte.

Som nevnt stemte hele Venstres gruppe for ordninge, slik det også ble gjort i hovedutvalget. Under bystyrets stemmegivning var det hyggelig å registrere at også alle fra representantene fra Høyre og Frp stemte for at dagens ordning skulle opprettholdes. Vi registrerer også at 2 fra R og 4 fra AP stemte for at dagens ordning skal fortsette, og siden AAB´s journalist alltid er veldig opptatt av om noen “sprekker” blir det spennende å se om det kommer en feit overskrift om at AP og Rødt sprakk i skjenkesaken, men det blir vel meget å forvente?

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**