Bli med på Venstres programmøte

Tirsdag 29.3.2011 kl 1800 inviterer Risør Venstre til det tredje møtet om valgprogram og strategi for valgperioden 2011-2015. Alle medlemmer, listekandidater og politikere inviteres til å delta i prosessen. I løpet av april måned vil styret bearbeide forslagene før programmet vedtas på medlemsmøtet i mai.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

 Steinar Gundersen er Risør Venstres representant i HU for oppvekst og omsorg

Steinar Gundersen er Risør Venstres representant i HU for oppvekst og omsorg
Foto: Jan Einar Henriksen

Vi har kjørt en serie programmøter for å involvere flest mulig i prosessen sier leder i Risør Venstre Jan Einar Henriksen. I løpet av april vil styret komme med en innstilling og legge frem et utkast til lauyout osv og deretter vil det endelige program bli vedtatt på et medlemsmøte i mai. Da har vi kjørt en ryddig prosess hvor alle har hatt rimelig mulighet til å delta, fremme forslag og argumentere for sine synspunkter.

Risør Venstre fikk 13,8 % av de avgitte stemmene ved kommunevalget i 2007 og ble det tredje største partiet i Risør og var faktisk ikke så veldig langt unna å ta det femte mandatet. Med god måloppnåelse i forhold til valgprogram denne perioden har Venstres vegere fått mye igjen for sine stemmer. Når vi nå har en god liste og får på plass et godt program for neste periode håper vi at Venstre kan beholde dagens fire mandat etter valget i høst selv om bystyret er redusert fra 31 til 29 bystyremedlemmer.

Bli medlem i Risør Venstre du også – meld deg inn her. Vil du være med på listen ved høstens valg er siste mulighet programmøtet på tirsdag.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**