VALG- workshop

I morgen, 29. mars, fra kl 18 har vi vårens første VALG -workshop, på Sentrum vgs inngang v.
Biblioteket.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Hei !

Vi kommer også innom et par-tre andre aktuelle saker, som du har fått info om tidligere.
Vi vil gjerne ha dine innspill ift hvilke saker Kvgr Venstre skal satse på lokalt i valget.
Vi ønsker oss også deltagelse på ulike aktiviteter i forbindelse med valgkampen, så tenk gjennom om du vil – stå på stand, pakke valgmateriell, dele ut brosjyrer, annet.

Mye tyder på at Sentrumspartiene kan vinne fram i en tid hvor den sittende regjering har pådratt seg en del motstand i folket, særlig på nærings-og miljøsida, med lansering av Monstermaster og halvkvedete viser om konsekvens-utredning av olje -utvinning i Lofoten og Vesterålen m.m. Jeg tror vi virkelig skal VISE OSS FRAM i år, og til det trenger vi aktive medlemmer, enten de møter på møter, skriver i media eller snakker med folk der de er.

Har du betalt kontingent? Økonomien er stram til valgår å være, vi håper på din støtte ved å være betalende medlem. Alle monner drar, og det varmer når folk bidrar på ene eller andre måten. Dersom du ønsker å betale men ikke har mottatt betalings- info, kontakt [email protected]

På gjensyn, ha det bra og takk for at du bidrar på din måte !

For Kongsvinger Venstre:

Kristin Eline Haugen
Tlf 922 31060

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**