Lillesand uten Stemmen?

Naturvernforbundet i Lillesand er bekymret for salamanderen om det blir flere nye boliger ved Stemmen. Venstre deler bekymringen, og har tatt et klart standpunkt i saken. Vi ønsker ikke den fortettingen som er foreslått.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Hva vil byen være uten Stemmen slik vi kjenner området idag? Stemmen er et badevann som brukes flittig av lillesandere, som plass for lek og rekreasjon. Også våre sommergjester nyter dette lille “speilet” midt i byen.

Kostnadene av naturødeleggelser er ofte lite synlige når et økosystem er intakt. De blir først synlige når skaden er skjedd, eller når vi må betale for å erstatte gratistjenester som naturen ikke produserer lenger. I 2006 satte man igang med å sprenge og lage næringspark på Storemyr, og resultatet var umiddelbar fiskedød i Moelva. Elva var lenge vurdert som fiskeelv, og tanken var å åpne elva for publikum. Dersom Moelva hadde kunnet utvikle seg videre, kunne den blitt fylkets niende beste sjøørretelv.

Lillesand kommunen må få på plass en helhetlig arealplan som ivaretar miljøet og en bærekraftig utvikling. Konsekvenser av fortetting og utvikling kan ikke skje uten at man ser sammenheng. FNs konvensjon om biologisk mangfold sier også at tapet av biologisk mangfold skal stanses, og at verdens økosystemer skal være robuste innen 2020. Dette målet forplikter vi oss også til å følge opp lokalt.

Signe Idsøe Røed
Tredjekandidat, Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**