Risør Venstres første april spøk Bygger nytt Akvarie på Holmen

Vår 1. spril spøk om at Solsiden 1 kuttet ut hotellplanene til fordel for et nytt og stort Akvarie på Holmen fenget mange og www.risor.www.venstre.no fikk faktisk rekordmange besøk og treff 1. april. De fleste tok spøken, men utrolig mange kom med kommentaren om at de ønsket at det burde ha skjedd! og plansjefen fikk også henvendelser og spørsmål om hvor langt planleggingen var kommet. Best av alt er at Risør Venstre fikk henvendelser fra personer som ønsket å bli med på laget dersom Risør Venstre jobbet videre med spørsmålet om et nytt og moderne Akvarie.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

 Økt fokus på opplevelse gjør at vi må tenke ny plassering for Risør Akvarie

Økt fokus på opplevelse gjør at vi må tenke ny plassering for Risør Akvarie
Foto: Jan Einar Henriksen

En god 1.april spøk skal alltid ha et snev av realisme, sier leder i Risør Venstre Jan Einar Henriksen i en kommentar. Det er jo alltid så mye alvor i politikken at vi må tillate oss en liten spøk innimellom.

Samtidig mener jeg faktisk at Risør bør ha et nytt og moderne Akvarie og jeg vil jobbe for at dette skal bli en realitet innen en rimelig tidshorisont,.sier Jan Einar Henriksen.

Her kan dere lese hele 1. april spøken:
Prosjektleder Kjell Hugo Haugen sier i en pressemelding at Solsiden 1 gir opp hotellplanene på Holmen og at de stiller tomten til gratis disposisjon for Risør kommune slik at det kan etableres et stort og moderne saltvannsakvarie på Holmen. Et moderne Akvarie passer også bra med vårt øvrige formål og realiseres ved at Solsiden 1 legger på bordet 11 millioner kroner og når kommunen stiller samme beløp til disposisjon (overskuddet for 2010) vil det igjen utløse tilsvarende sum statlige midler og dermed er bygget fullfinansiert.

Er det ikke litt spesielt å droppe hotellplanene på et så sent stadie i prosjektet og like før en salgsprossess skal starte? Jo det kan lett virke slikt medgir Kjell Hugo Haugen, men samtidig er det viktig for utbygger å avklare forhold rundt prosjektet før salgsprosessen som gjør at vi nå tar denne beslutning sier Haugen. Avtalen med rådmann og leder av koalisjsonen gjør at vi nå kan selge alle leilighetene som rene boliger eller fritidsboliger og dermed vil vi få en høyere markedspris. Det igjen gjør at vi kan gi mere penger tilbake til Risør kommune avslutter Haugen som er svært fornøyd med å få på plass denne avlaringen før han nå slutter som prosjektleder og blir pensjonist.

Plansjef Sveinung Jørundland er på sin side veldig fornøyd med utviklingen og er svært entusiastisk i forhold til de nye planene. Dette må vi bare få til sier Jørundland og legger til at han først fikk øynene opp for hvilke potensiale Akvarie har for Risør som destinasjon da han nylig deltok under en befaring på Akvarie sammen med statsråden og fylkesmannen.

Du skulle sett hvor flinke skolebarna var da de fortalte statsråden, fylkesmannen og oss andre om hummerprosjektet på Akvarie sier Jørungland. Dette åpner jo helt nye muligheter til å få forskning og skole som en integrert del av det nye og moderne Akvariet å Holmen og samtidig vil det få stor betydning for samhandlingen med fiskemottaket på Holmen. Når det gjelder hotelldriften peker Jørundland på at forslaget fra Solsiden 1 åpner helt nye muligheter for utvidelse av driften ved Risør Hotell og det må vi bare få på plass avslutter en meget entusiastisk plansjef.

Arealet på Holmen er i reguleringsplanen avsatt til næring, og om det ikke blir et hotell som planlagt er det et bra alternativ at det nå ser ut til å bli fullfinansiering av et nytt og moderne Akvarie på Holmen. Dette vil uansett være svært positivt for Risør som destinasjon og passer svært godt inn i den profil vi ønsker for Risør kommune fremover sier leder i Risør Venstre Jan Einar Henriksen i en kommentar og legger til at han er blitt holdt løpende informert om prosjektet, som også vil bli fulgt opp på koalisjonens neste felles gruppemøte.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**