Bedre tilrettelegging for syklistene

Formannskapet vedtok i dagens møte at “det skal foretas en gjennomgang av hvordan en praktiserer oppmerking av sykkeltraseene”. Venstre var forslagsstiller.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

Sykkelen er et smart transportmiddel

Foto: Dag Vige

Det var Sykkelhandlingsplan for Kristiansandsregionen som var oppe til behandling. I planen er det satt mål om å doble sykkelbruken fra 2010 til 2020. Venstre i Kristiansand har lenge arbeidet for å prioritere arbeidet for å få til økt bruk av sykkel, blant annet ved å bedre markeringen av sykkeltraseene i veibanen. Saken er tatt opp tidligere, uten at en er fornøyd med utviklingen. Det er nemlig anledning til å gi syklister forkjørsrett når sykkelstien krysser bilveier. Det er i mange sammenhenger aktuelt å gi syklistene fordeler fremfor bilene. Men det er lite tradisjon for dette i Kristiansand, til forskjell fra i Danmark og Tyskland. Vi har mye å lære.
En tydelig oppmerking er også et viktig trafikksikkerhetstiltak. Det gjør usikkerheten om adferden i trafikken mindre.
En markering av sykkeltraseene signaliserer også at sykkelbruk er ønskelig fra samfunnets side. Sykling fremmer god folkehelse. Det er miljøvennlig transport. Venstre har fått gjennom et vedtak. Vi vil følge nøye med på hvordan dette blir fulgt opp.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**