Ny næringssjef på plass i Risør

Kamilla Solheim er tilsatt som ny næringssjef etter Reidar Grøsle, som i 2010 sa opp og gikk over i pensjonistenes rekker. Dermed er rådmannens team fulltallig og det trengs når kommunen nå skal ta fatt på det viktige arbeidet for å få til økt bosetting og økt næringsutvikling i Risør.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

 Økt næringsutvikling er veldig viktig for Risrs fremtid og vi har store forbentninger til den nye næringssjefen

Økt næringsutvikling er veldig viktig for Risrs fremtid og vi har store forbentninger til den nye næringssjefen
Foto: Jan Einar Henriksen

Etter bystyret vedtok om etablering av ny administrativ organisering, vil rådmannen få avlastning av sine to kommunalsjefer når det gjelder daglig drift av Risør kommune. Samtidig har rådmannen et hovedansvar i arbeidet for økt næringsutvikling i Risør.

Store forventninger
Med ny næringssjef på plass er det nå store forventning i det politiske miljø til at rådmannen skal skape positive resultater i form av økt næringsutvikling i Risør.

Risør Venstre gratulerer Kamilla Solheim med ny jobb og ønsker henne og rådmannnen lykke til i det viktige arbeidet med å få til økt næringsutvikling i Risør.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**