Innfartsparkering: Byggestart 2012

Nes Venstre har kjempet for innfartsparkeringen som skal gi pendlerne sårt tiltrengt parkeringsplass. Nå kommer den, med byggestart neste år. Fylkeskommunen tar regningen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Nes Venstre har jobbet inn mot fylkestinggruppa for å få på plass en innfartsparkering på Årnes. I fjor kom den gledelige beskjeden om at fylkestinget vedtok Venstres forslag om å starte opp å etablere Park & Ride ved Årnes stasjon. Nå kommer også beskjeden om byggestart.

— Jeg har fått informasjon om at planarbeidet skal starte nå i år, og at den fysiske byggestarten blir i 2012, forteller Åse Birgitte Skjærli til Raumnes.

Nes Venstre har fått gjennomslag for ønsket om en innfartsparkering langs Høievegen med en undergang under jernbanen ved Årnes stasjon slik at det blir enkelt for pendlere å benytte seg av den nye parkeringsplassen.

Årnesbrua i solskinn

Foto: Sesselja Bigseth

Samtidig vil en slik undergang binde sentrumsområdet tettere sammen med rekreasjonsområdet ved Årnes brygge.

Etter initativ fra Venstre har fylkespolitikerne satt av 25 millioner kroner til prosjektet. Det er også vedtatt at det skal fullfinansieres av fylkeskommunen.

 Åse Birgitte Skjærli

Åse Birgitte Skjærli

— Til tross for litt høyere pris, er det vedtatt å videreføre planene. Det betyr at prosjektet er videreført, sier Åse Birgitte.

Når innfartsparkeringen står ferdig, vil Årnes ha fått rundt 100 nye parkeringsplasser. Nes Venstre håper dette vil bidra til at flere pendlere vil velge å parkere bilen på Årnes og bruke tog og buss til byen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**