Bruke kunnskap best eller spare penger? — Folk først

Viser til innlegg i AV om alternative undervisningstilbud som blir lagt ned i skolen.
Forskning viser til at tett oppfølging over tid bidrar til trygghet som igjen skaper trivsel og tilhørighet. Trivsel og tilhørighet er nødvendig for at ungdommen skal ta utdanning.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

Arild Raftevoll

Foto: Privat

Ungdom som av forskjellige grunner ikke klarer å tilpasse seg dagens skolesystem, eller mer riktig sagt, elever som skolen ikke har klarer å tilpasse sitt system til, faller ofte utenfor og blir tapere i dagens samfunn.

Askøy kommune har bygget opp kunnskap og kompetanse på dette feltet i over 10 år. Askøy kommune har jobbet forebyggende i skolen for å øke motivasjon og mestring til fag og sosialkompetanse hos elevene som av ulike grunner har hatt behov for en annen type oppfølging en de omlag 90 % av elevene som følger den vanlige undervisningen.

Nå er kommunen i ferd med å rasere dette tilbudet. Undervisningssjefen har alt overflyttet personer til andre stillinger i kommunen, og vil fra høsten av redusere dette tilbudet ytterligere. Skolen skal nå selv håndtere alle elevene uten den kompetansen som er bygget opp. Det er jo bare snakk om omlag 10 % av elevene, så pytt, pytt "tenker skolesjefen", her er det kronene som teller og vi sparer noen millioner her. Men å legge ned forebyggende arbeid kan i fremtiden koste så uendelig mye mer. Det sier også forskningen mye om og for ikke å nevne alle som i kjølvannet får en forverret livskvalitet i lang, lang tid pga denne raseringen av et allerede godt fungerende tilbud.

Denne raseringen av et tilbud som mange barn og ungdommer har nytt godt av vil ramme de svakeste i samfunnet. Dette er å anse som et sykdomstegn for vår kommune når vi ikke lenger kan gi den beste hjelp til de som trenger det mest. De som har ansvaret toer sine hender og sier at vi ikke skal bekymre oss, alle skal få hjelp. Skal vi tro på det? Det er mange som ikke får den hjelp de trenger i dag, så hvordan kan vi tro på at denne raseringen av det forebyggende arbeidet i skolen skal bidra til at alle skal få den hjelp de trenger?

Er det noen av de som har ansvar som skal våkne snart og gjøre bruk av kommunens kunnskap og kompetanse og gjøre skolen bedre i stedet for å rasere dette godt fungerende tilbudet?

Mvh
Arild Raftevoll

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**