Her er Risør Vestres valgliste ved kommunevalget 2011

I motsetning til mange av de øvrige partiene stiller stiller hele bystyregruppen til gjenvalg for Venstre ved høstens kommunevalg i Risør. Det tyder på trivsel og tro på Venstres politikk som setter enkeltmenneske i sentrum og det lover godt når Venstre nå skal starte på årets valgkamp. Med 25 kompetente og positive medlemmer som setter folk først håper vi velgerne gir sin stemme til Venstre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

 Ordførerkandidat - Dag Jørgen Hveem

Ordførerkandidat – Dag Jørgen Hveem
Foto: Trond Svenningsen

VENSTRES LISTE

TIL KOMMUNESTYREVALGET I RISØR 2011

 2. kandidat Maria Aspesæter

2. kandidat Maria Aspesæter
Foto: Jan Einar Henriksen

NR NAVN FØDSELSÅR
1 Dag Jørgen Hveem 1960
2 Maria Aspesæter 1981

3 Stian Lund 1977

 3. kandidat Stian Lund

3. kandidat Stian Lund
Foto: Jan Einar Henriksen

4 Steinar Gundersen 1956
5 Jan Einar Henriksen 1950

 4. kandidat Steinar Gundersen

4. kandidat Steinar Gundersen
Foto: Jan Einar Henriksen

6 Tore Skarvang 1962
7 Willy Thorsen 1959
8 Odd Sverre Aasbø 1965
9 Line Granjord Paulsen 1972
10 Kittel Gjernes 1972
11 Lars Tore Mesel 1972
12 Arvid Øia 1946
13 Solveig Vereide 1961
14 Jan Gunnar Solli 1957
15 Frank Jakobsen 1966
16 Cathrine Nervik 1964
17 Terje Strøm 1939
18 Gaute Haftor Sørensen 1965
19 Arild Eeg 1958
20 Kjell O. Egestad 1953
21 Mads Christian Hveem 1988
22 Bjørnar Bjørnholt 1986
23 Jan Jensen 1947
24 Marianne Ommundsen 1962
25 Hans Olav Ramsdal 1936

Listekandidat 1 er Risør Venstres ordførerkandidat. Videre gis listekandidat 1 og 2 et stemmetillegg jf regelverket.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**