Stord Venstre går inn for Litlabø oppvekstsenter

Stord Venstre ynskjar at Litlabø skal organiserast som eit oppvekstsenter.
For å gjennomføra eit slikt prosjekt er det viktig at alle ønskjar det, og er villige til å gjera ein ekstra innsats.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Først og fremst ser ein at dette kanskje kan spara inn driftskostnadar. Slik at Litlabø skule kan

Litlabø 1

Foto: Litlabø skole

oppretthalda sin aktivitet, og vera klar til å ta i mot større kull når utbygging i byggefelta i nærleiken av oppvekstsenteret kjem.

Alle må vera villige til å “snu på kronene” for å koma i hamn med kommuneøkonomien, men det er også viktig å oppretthalda eit levedyktig samfunn som Litlabø. Sjølv om kommunen går i minus så er det lov å sjå på liberale løysingar. Dette er ein meir liberal løysing enn å gå inn for å kvela Litlabø.

Den langsiktige politikken her legg til grunn eit sattsing på boligfelt på Litlabø. Ei sattsing som Stord Venstre stillar seg særskild positive til;

https://www.venstre.no/hordaland/stord/artikkel/33665/

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**