Positivt for oppvekstsenter på Folkestad

Driftsutvalget gikk i sitt møte 29. mars med 8 mot 3 stemmer inn for å flytte Holmsbu barnehage til Folkestad skole og etablere et oppvekstsenter. Det var imot rådmannens innstilling. Kun Høyre og halve Frp stemte imot Venstres forslag.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

 Det er kort avstand mellom paviljongen og SFO-huset.

Det er kort avstand mellom paviljongen og SFO-huset.
Foto: Gunn-Torill Homme Mathisen

 Paviljongen med SFO i bakgrunnen.

Paviljongen med SFO i bakgrunnen.
Foto: Gunn-Torill Homme Mathisen

Venstres Gunn-Torill Homme Mathisen sa mellom annet dette i debatten:

Stedsutvikling
– Dette handler faktisk om stedsutvikling. Folkestad er en del av Holmsbu. Jeg vil hevde at det å opprette et oppvekstsenter er en viktig markering for å vise at vi tar Holmsbus befolkning på alvor. Vi prøvde å bevare barnehagen i Holmsbu sentrum, men lykkes ikke. Det blir for vanskelig og for dyrt.

For prisen av en ny bil
Å bruke 400 000 kr på å etablere i et oppvekstsenter på Folkestad, derimot, er både enkelt og framtidsrettet. Forholdene ligger fysisk til rette for det og små investeringer må til.

50-talls- kjøkkenet på SFO må uansett pusses opp og det koster nok fort 100 000 kr, som dermed kan trekkes fra totalsummen. Så for prisen av en ny familiebil kan vi få et godt og hensiktsmessig pedagogisk tilbud på Folkestad. Og det syns jeg absolutt det er verdt!

Barn, kreativ, skole

Foto: Microsoft

Bare positivt
Hyggen oppvekstsenter i Røyken som det er naturlig å sammenligne seg med, har vært i drift i fem år, har bare positive tilmeldinger og går faktisk med overskudd.

Jeg har besøkt Folkestad skole og møtt en rektor som har tro på og brenner for oppvekstsenter. Det er et veldig godt utgangspunkt.

Tidlig hjelp
Tidlig innsats for å oppdage og hjelpe barn som sliter er utrolig viktig. Dette kan man få ekstra fokus på når personalet i barnehage og skole samarbeider. De voksne ser barnet fra tidlig førskolealder og det vil bli lettere å sette inn tiltak tidlig.

Truer ikke Kana
Vil et oppvekstsenter kan utkonkurrere Kana barnehage? Det tror jeg ikke. Slik det ser ut, så vil man få plass til 27 barn på Folkestad. I Holmsbu barnehage er det nå er det i underkant av 20 barn. Det er ingen stor økning og bør således ikke true den private barnehagen.

Velg selv
Jeg er for valgfrihet — at folk selv skal få velge hvilken barnehage de vil barnet deres skal gå i. Da kan de velge mellom barnehagen i oppvekstsenteret eller Kana barnehage, en barnehage som har et veldig godt renommè.

Bokstaver, skole, alfabet

Foto: Microsoft

Avhjelpe ventelister
På Klokkarstua barnehage er det ventelister. Dersom man har barn som går på Folkestad skole og benytter seg av SFO og samtidig har førskolebarn, vil man kanskje velge å ha begge i oppvekstsenteret. På den måten kan man avhjelpe ventelistene på Klokkarstua.

Befeste Folkestad skole
Et annet aspekt: Når den nye skolen for Tofte og Filtvet står ferdig, kommer garantert noen til å mene at barna ved Folkestad kan deles opp og at noen barn kan sendes til Sætre og noen til Ny-skolen i Skoglundveien – og at Folkestad skole kan legges ned. Det vil ikke Venstre. Folkestad skole må befestes og det kan vi gjøre ved å få på plass et oppvekstsenter.

Et bevisst valg
I sakspapirene sies det at man ikke kan utvide barnehagen utover 27 plasser. Det er mulig man ikke kan det, men dersom vi i Hurum mener noe med de vakre ordene om å ta vare på tettstedene våre, så aksepterer vi noen mindre enheter fordi det er viktig og riktig. Da er det et bevisst valg vi politikere gjør.

 Venstre vil ha oppvekstsenter nå.

Venstre vil ha oppvekstsenter nå.
Foto: Finn Dale Iversen

Ved å etablere oppvekstsenter på Folkestad skaper vi noe nytt og bra – til beste for små og store, både for barn, lærere og foreldre. Dette er en vinn-vinn-situasjon. Vi må få på plass oppvekstsenteret og det helst til skolestart i 2011, sa Venstres førstekandidat Gunn-Torill Homme Mathisen.

Flertall
Ap, Sp og Krf støttet forslaget fra Venstre. Saken vil komme opp til endelig behandling i kommunestyremøtet 12. april og vil mest sannsynlig bli vedtatt.

Mindretallet ønsket å få på plass en barnehageplan før man vurderte oppvekstsenter på Folkestad. Flertallet vil også ha en barnehageplan, men mener den kan komme etterpå.
SV har ikke representant i Driftsutvalget, men har vært positive til oppvekstsenter.

Vedtak:
Driftsutvalget ønsker at det etableres et oppvekstsenter på Folkestad skole fra august 2011.
Holmsbu barnehage legges ned og nyetableres på Folkestad skole som del av et oppvekstsenter.

Paviljongen ved skolen bygges om for barnehagedrift og utearealet sikres og tilrettelegges.
Det søkes om investeringstilskudd til ombygging av lokalene til barnehagedrift, eventuelt brukes midler fra barnehagefondet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**