Velkommen til styre- og gruppemøte

Det er venstremøte mandag 4. april kl. 19.30. Her er sakslista. Velkommen!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


[b]INNKALLING
TIL STYRE- OG GRUPPEMØTE I HURUM VENSTRE
MANDAG 4. APRIL 2011 KL. 19.30

Møtestad: Posthuset på Hovtun, Klokkarstua.

SAKSLISTE[/b]
Sak 19/11 Godkjenning av innkalling og referat frå forrige møte

Sak 20/11 Referatsaker

Sak 21/11 Venstres miljøpris 2011 – status

Sak 22/11 Årsregnskap for 2010
Revidert regnskap framleggast for styret

Sak 23/10 Virksomhetsplan våren 2011

Sak 24/11 Sakene til kommunestyremøtet 12. april

Sak 25/11 Eventuelt

Filtvet, 03.04.11
Gunn-Torill Homme Mathisen,
-leiar-

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**