Lavmål fra Bjelland

-Høyres Ludolf Bjelland tar debatten til nytt lavmål når han hevder at en navngitt Venstrepolitikers yrkesutøvelse gjør hennes politiske engasjement etisk tvilsomt, sier Venstres gruppeleder Erik Lundeby .

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


I et innlegg i Amta har Bjelland angrepet Venstres etikk i forhold til politikere med næringsinteresser, og knyttet det til en kritikk av Venstres boligpolitikk. Bakgrunnen for angrepet på Venstres etikk er at Venstre har tatt opp at Høyres gruppeleder og en Ap-representant har frontet næringslivets talerør overfor kommunen. Dette har falt Bjelland tungt for brystet, men Lundeby understreker at denne diskusjonen utelukkende handler om at næringsrådet bør være et troverdig talerør for sine medlemmer, også i forhold til andre partier i kommunestyret.

-Vi har aldri trodd eller hevdet at noen av de to utmerkede menn gjør dette for å mele sin egen kake, understreker Lundeby.

Lundeby forteller at Frogn Venstre har en streng linje i forhold til habilitet. Politikere med økonomiske interesser i en sak går ut av gruppemøtene når disse sakene behandles.

-Jeg regner med at Høyre har en like tydelig grenseoppgang i sin saksbehandling?

Boligpolitikk

Bjelland utfordrer Venstre på partiets stemmegivning i byggeprosjekter. Lundeby mener kritikken bommer på målet.

-Venstre er åpne for skånsom utbygging, og har ikke en nullvekstpolitikk, sier han. Venstre har stemt for mange mindre boligprosjekter, men vi er mot massive feltutbygginger som går på tvers av uerstattelige natur-, friluftsliv- og kulturlandskapsverdier.

Lundeby tar særlig et oppgjør med påstander fra Høyre og Arbeiderpartiet om at konsekvensen av partiets politikk er nedbygging av 200 nye eplehager i Drøbak i neste periode.

-Det finnes godkjente prosjekter nok til å dekke Venstres utbyggingsmål i 8-10 år fremover, påpeker han. Deretter kan vi utvikle bynære hytteområder, og ikke minst noen prosjekter i Nordre Frogn – det eneste stedet i kommunen der det er noe realistisk håp om rimeligere boliger.

Lundeby kan ikke huske ett eksempel på at Venstre har stemt for en fortetting som Høyre har gått imot, men peker på grønne lunger som Høyre har støttet utbygging av, men Venstre har gått imot eller søkt å begrense, slik som Tverrkjegla. Her ville Venstre bevare et større friområde i det som nå blir nok et massivt boligfelt på Sogsti.

Lundeby mener Høyre spiller med åpne kort når det står i programmet at partiet vil “forsvare bondens rett til drift og utvikling av egen eiendom”.

-Når en bonde vil utvikle sin skog som nærings- eller boligområde er det altså etter Høyres program en privatsak, sier han. For Venstre er det viktig at fellesskapets interesser også må vektlegges. Derfor har vi gått imot Kolstad skog og Holt Park, og vi vil gå imot de 2.400 mål nye byggefelt som er foreslått i Drøbak og omegn.

Lundeby oppfordrer velgerne til å satse på Venstre hvis de synes utbyggingen går for fort og på tvers av naturinteresser.

Les Lundebys innlegg i Amta her…

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**