Asker godt representrert på Landsmøtet til Venstre

Ingvild Tautra Vevatne, Ivar Knai og Jørgen Blom representrerte Asker på Venstres landsmøte i Trondheim 1-3 april. Landsmøtet ga god inspirasjon for den lokale valgkampen i Asker. Nå starter arbeidet med lokal valgkamp og ferdigstilling av valgprogrammet for de neste fire årene.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Ingvild Tautra Vevatne og Erling Bergsaker tar gjenvalg, men både Ivar Knai og Jørgen Blom er ny i Askerpolitikken.

Venstres hovedsaker er kamp for miljø og klima, en skole for kunnskap og kreativitet, et miljøvennlig og verdiskapende næringsliv og velferd for dem som trenger det mest. Vi vil gjennomføre en storsatsning på utdanning, nyskapende næringsliv og gjøre Norge til et miljøpolitisk foregangsland. Venstre vil reformere velferdssamfunnet gjennom prioritering og modernisering, gjennom et sterkere lokaldemokrati og mer omsorg til dem som trenger det mest.

Asker Venstre er nå i sluttfasen i utarbeiding av vårt lokale valgprogram for de neste fire årene. I programmet vil det være hensynet til den enkelte borger — folk først — som ligger til grunn for våre prioriteringer i Asker. Derfor vil skole, velferd for de som trenger det mest, miljø, kollektivsatsning og næring og lokale arbeidsplasser bli prioritert.

Asker Venstre på landsmøtet

Foto: Christoffer Biong

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**